Angelium 2

Angelium 2

0 views

Angelium 2: Nào hãy đến với vùng đất thần thoại Hi Lạp và núi Olympia nơi những vị thần tối cao đang ngự tri. Và những vị thần được Anime hóa theo phong cách của Nhật Bản.

Studio: APPP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *