Daishikkin Helena (Elfen Laid) 1

Daishikkin Helena (Elfen Laid) 1

0 views

Daishikkin Helena (Elfen Laid) 1: Theodora và Helena là con gái của gia đình hoàng tộc ở Burgundia, một đất nước nổi tiếng với sự dũng cảm. Đen đủi thay, nước Melven tấn công và chinh phục Burgundia. Theodora và Helena bị bắt bởi quân lính Melven, bọn nổi tiếng với việc hiếp dâm tù nhân Burgund. Theodora mới đầu chỉ nghĩ dến bản thân, định tự sát khi nghe em (chị) của mình cũng bị bắt. Nhưng về sau, cô quyết định dâng hiến cơ thể cho bọn đàn ông để bảo vệ em gái mình.

Studio: Y.O.U.C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *