Enbi 1

Enbi 1

0 views

Enbi 1: Thời gian này là lễ hội mùa hè tại quê anh và Kentarou đi với Shizue, người mà đã đến thăm nó sau vài năm. Trong suốt lễ hội Kentarou có bỏ Shizue đi một mình 1 chút và khi đo anh nhìn thấy một cảnh rất shock …

Studio: AniMan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *