Heartwork Love Guns 2

Heartwork Love Guns 2

0 views

Heartwork Love Guns 2: Heartwork Love GunsAsakura Yuu tráo cặp với một người đàn ông ở trạm tàu hỏa. Khi mở ra anh thấy súng, tiền và lệnh ám sát. Cùng với cộng sự của mình, mật danh “Thiên thần”, anh nhúng sâu vào thế giới của những vụ mưu sát, bạo lực và tình dục.

Studio: Media Blasters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *