Himekishi Angelica 2

Himekishi Angelica 2

0 views

Himekishi Angelica 2: Một anh chàng khôn ngoan và đầy tham vọng muốn chiếm một vương quốc. Bằng cách chiếm lấy trái tim của các cô gái trong hoàng tộc Rothschilt. Ngày qua ngày, các cô gái trở lên sống không thể thiếu được anh ta và anh ta đã biến họ thành nô lệ tình dục của mình. Khi vương quốc đã nằm trong tay anh, và 1 khởi đầu cho sự trả thù mới.

Studio: Milky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *