Ingoku Byoutou (Obscene Prison Ward) 1

Ingoku Byoutou (Obscene Prison Ward) 1

0 views

Ingoku Byoutou (Obscene Prison Ward) 1: Ingoku Byoutou/Rxxx: Prescription for Pain.Jyunichi nghĩ là làm, anh ta muốn có được con gái của ông chủ bệnh viện Misono General. Anh ta đã bắt đầu nó với việc biến các ý ta bệnh viện thành nô lệ tình dục của mình. Bằng chỉ bằng cách “làm tình cho đến lúc gái ngoan thành hư” thì thôi. Từ đó các nữ y tá hắn có thể sai bảo dễ dàng. Đó cũng là bàn đạp để thực hiện mưu đồ của mình. Vậy Jyunichi có thể tạo dàn harem tại bệnh viện và thừa kế bệnh viện đó!>

Studio: Digital Works

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *