Kansen 3 Shuto Houkai 2

Kansen 3 Shuto Houkai 2

0 views

Kansen 3 Shuto Houkai 2: Bốn năm đã trôi qua kể từ khi bùng phát ban đầu của đại dịch virus Unknown. Dịch bệnh đáng sợ đó với những người bị nhiễm giảm xuống ở vùng Tohoku của Nhật Bản. Đó là nhờ các biện pháp kiểm dịch quyết liệt cùng với một loại vắc xin có hiệu quả.
Nhưng virus Unknown đó vẫn chưa chết hẳn nó vẫn…

Studio: Suzuki Mirano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *