Kurai Mirai (Dark Future) 2

Kurai Mirai (Dark Future) 2

0 views

Kurai Mirai (Dark Future) 2: Đối với người ngoài, đây chỉ là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Tuy nhiên, ẩn bên trong là 1 CLB đang bí mật tuyển các cô gái vào làm sếch slave của riêng họ và tẩy não tất cả lũ lính mới đực rựa để họ thưởng thức được công việc này. CLB nào phải chịu trách nhiệm cho việc làm này, và nó ảnh hưởng tới các CLB khác như thế nào? 1 điều chắc chắn rằng: thứ duy nhất còn sót lại chính là 1 tương lai đen tối và vô vọng của ngôi trường đó.

Studio: Jam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *