Maid in Heaven SuperS 2

Maid in Heaven SuperS 2

0 views

Maid in Heaven SuperS 2: Maid in Heaven là 2 tập OVA tập trung vào mối quan hệ của Yuusuke Matsudo và bạn thuở nhỏ Nagisa của anh ta. Người mà cũng là hầu gái mới thuê. Đương nhiên là có thể gọi con nhỏ đó là hầu gái kiêm nô lệ tình dục, vì mỗi khi không dọn dẹp hay nấu thức ăn, anh lại huấn luyện để cô trở thành 1 hầu gái thực thụ. Hầu gái thực thụ là cái vẹo gì? Là chịch mọi lúc và không quan tâm đến hậu quả. Yuusuke đang trên đường huấn luyện cô, để cô sẵn sang phục vụ mọi lúc mọi nơi.

Studio: Green Bunny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *