Mama Puri 2

Mama Puri 2

0 views

1 ngày, bố tôi đột nhiên nói với tôi: “Tao nghĩ mày cần 1 người mẹ Keita à”. Mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ. Ban đầu tôi rất buồn nhưng bằng cách nào đó tôi đã chấp nhận nó. Nhưng sao lại là bây giờ? Dù sao thì, bố tôi đem 4 người phụ nữ về ra mắt và nói: ”Người hợp mày nhất sẽ làm mẹ của mày. Mày sẽ sống với họ 1 thời gian và ”chấm điểm” cho họ”. Tôi chẳng cần mẹ nên tôi sẽ chấm cho họ thật tệ. Như vậy, cuộc sống với 4 người phụ nữ bắt đầu…

Studio: Digital Works

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *