Momoiro Milk 2

Momoiro Milk 2

0 views

Momoiro Milk 2: Một loạt truyện ngắn dựa trên bộ truyện tranh người lớn bởi Araiguma. Người đầu tiên liên quan đến con gái của chủ nhà đang tìm kiếm 1 người (người mà cô đã bí mật yêu thầm). Trong một phần khác trong thị trấn, hai anh em có cha kể và mẹ kế quan hệ với nhau.

Studio: Queen Bee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *