Otome Dori 2

Otome Dori 2

0 views

Otome Dori 2: Một câu chuyện buồn… Anh không nhớ à? anh đã hứa em sẽ là cô dâu của anh… Em điên à nhưng chúng ta là anh em… Em không quan tâm… Em yêu anh… Và bắt đầu một âm mưu ẩn chứa đằng sau câu chuyện…Liệu kết cục sẽ ra sao???!

Studio: Mary Jane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *