Oyako Rankan The Animation 1

Oyako Rankan The Animation 1

0 views

Oyako Rankan The Animation 1: Một ngôi làng sâu trong núi, người đứng đầu của ngôi làng là Kojiro. Bí mật ẩn chứa trong những ngôi nhà là gì khi dân làng đang có tỉ lệ sinh rất thấp…

Studio: Pink Pineapple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *