Rei Zero 2

Rei Zero 2

0 views

Tokyo bị phá hủy bởi trận đại địa chấn năm 2014. Kết quả, thành phố được xây dựng lại ở Nishitokyo cũ. Trong khi đó, Shinjuku và đường Minato bị chuyển thành khi ổ chuột. Ngoài ra, dựa theo luật nhập cư số 2040. Khiến những khu ổ chuột này thành trung tâm tệ nạn của thế giới.

Năm 2049, nơi mà 2 người phụ nữ đang cố gắng bắt 1 trùm buôn ma túy nguy hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *