School 2

School 2

0 views

Kouta là thần tượng của trường và được tất cả mọi người yêu mến – từ giáo viên đến các học sinh. Trong đó có 3 nữ sinh và một giáo viên rất muốn làm chuyện đó với cậu. Trên thực tế, họ không thực sự “yêu” anh ta nhiều như vậy, mà họ chỉ muốn làm “hỏng” bộ não của cậu.

Studio: Hot Bear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *