Sexfriend 2

Sexfriend 2

0 views

Sexfriend 2: Tomohiro Takabe bỗng nhiên được Mina Hayase đòi làm bạn trai. Nhưng anh main nhà ta muốn đi xa hơn nữa, với danh nghĩa cao quý nhất “bạn phịch”. Họ dành cả ngày trong phòng y tế để tìm cách tiến xa hơn cái chức danh tình bạn đó

Studio: Cosmic Ray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *