Shoujo x Shoujo x Shoujo The Animation 2

Shoujo x Shoujo x Shoujo The Animation 2

0 views

Shoujo x Shoujo x Shoujo The Animation 2: Bảy năm sau khi trốn chạy khỏi người cha độc ác của mình và cắt mọi quan hệ với gia đình của mình. Kengo nhận được một lời kêu gọi tuyệt vọng giúp đỡ từ 10 cô gái cùng cha khác mẹ của anh. Anh quyết định trở về nhà và giúp họ thoát khỏi nanh vuốt của cha đồi bại của mình. Nhưng trước tiên, anh ta cần phải phân tích tình hình … với cái chim của mình. Để xem nó có hoạt động tốt hay không.

Studio: Pink Pineapple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *