SISTERS The Last Day of Summer 4

SISTERS The Last Day of Summer 4

0 views

SISTERS The Last Day of Summer 4: SISTERS The Last Day of Summer.
Đúng như cái tên của tiếu đề: “Ngày cuối cùng của mua hè”. Anime kể về tình cảm những người chị và em gái dành cho anh main.

Studio: Jellyfish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *