Taimanin Asagi (Anti-Demon Ninja Asagi) 2

Taimanin Asagi (Anti-Demon Ninja Asagi) 2

0 views

Tokyo là một nơi nguy hiểm bậc nhất trong các thành phố. Ở đó, con người và quỷ sống chung với nhau, với một luật lệ là không được xâm hại hay can thiệp vào đời sống của nhau. Nhưng một số người đã bỏ qua những cam kết thiêng liêng đó và đã cùng hợp tác với quỷ để hình thành các nhóm và các tổ chức, hướng tới cái chết, sự hủy diệt cho con người..

Để giúp dập tắt làn sóng của cái ác, có tồn tại một nhóm ninja nữ săn lùng quỷ có tên là Taimanin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *