Taimanin Yukikaze 3

Taimanin Yukikaze 3

0 views

Taimanin Yukikaze 3: Yukikaze, một sinh viên tại một học viện đào tạo ninja, học cách chiến đấu với những tên quỷ. Một ngày, cô và bạn cô Akiyama Rinko quyết định thâm nhập vào một tổ chức độc ác với hy vọng tìm mẹ của Yukikaze. Tuy nhiên, để làm được như vậy, cô phải…

Studio: ZIZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *