The Sleazy Family (Inko) 3

The Sleazy Family (Inko) 3

0 views

The Sleazy Family (Inko) 3: trong khi đó, ở tiệm hamburger, những hành vi đen tối đang xảy ra. Tên quản lí rất thích ra những hình phạt dâm đãng cho những cô nhân viên làm sai luật. Cuối cùng thì Masaru cũng được mời vào buổi tiệc đó và nhận ra 1 vấn đề gia đình đang chờ đợi anh.

Studio: D3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *