Tropical Kiss 1

Tropical Kiss 1

0 views

Tropical Kiss 1: Kaito rời quê hương của anh ấy với một giấc mơ trở thành một thằng đàn ông thực sự ^^! nhưng anh ấy lại không có mục đích rõ ràng. Và anh ta sống vật vờ mỗi ngày. Biết là không tốt, Kaito đã làm cho một cơ sở nghỉ mát gọi là “A LO HA”. Nhưng anh ta lại gặp những cô gái mà anh quen trước đó và thế là…^^! mời các bạn xemt tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *