Tsuma Tsuma (Wife with Wife) 1

Tsuma Tsuma (Wife with Wife) 1

0 views

Tsuma Tsuma (Wife with Wife) 1: Sakuraba Kotaro đã thừa kế cửa hàng tạp hóa của cha anh. Cùng sự giúp đỡ của mẹ kế và em gái. Anh xoay sở giữ được của hàng. 1 ngày 1 siêu thị lớn yêu cầu anh di dời cửa hàng. Người điều hành siêu thị là anh trai đã bỏ nhà đi của anh, người đã bỏ nghề truyền thống của gia đình.

Studio: Animac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *