Viper GTS 2

Viper GTS 2

0 views

Viper GTS 2: Carrera là 1 nữ quỷ với công việc là ban cho con người 1 điều ước. Bằng việc tạo 1 khế ước trao đổi bằng linh hồn của họ. Cùng với những người bạn Mercedes và Rati, họ mang trên mình sứ mệnh của quỷ giới. Khi Carrera được triệu hồi bởi Ogawa, cô ta nhận ra anh ta thú vị hơn các khách hàng trước đó và kết anh. Mercedes cố xen vào giữa để đấu với Carrera. Dù vậy, các nữ thiên sứ rất buồn vì sự quấy rầy naft và định thanh tẩy loài quỷ bằng “nước thánh” để cứu linh hồn của Ogawa.

Studio: Media Blasters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *