Waver (Behind Closed Doors) 2

Waver (Behind Closed Doors) 2

0 views

Waver (Behind Closed Doors) 2: Ở một nơi nào đó, có một biệt thự bí ẩn, nơi của những dục vọng không thể diễn tả bằng lời. Sau mỗi cánh cửa là một người phụ nữ nằm chờ cánh tay đàn ông. Nhưng những con người này đều có khát vọng chịu đau đớn và trừng phạt. Liệu ai có thể kiềm chế được thú tính và chiếm giữ biệt thự cho riêng mình?

Studio: Milky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *