Youkou no Ken (Samurai XXX) 1

Youkou no Ken (Samurai XXX) 1

0 views

Youkou no Ken (Samurai XXX) 1: Nội dung kể về Matagoro là một Samurai. Matagoro có một nhiệm vụ là tìm kiếm bản đồ kho báu ẩn trên lưng của một số nữ Ninja. Và bản đồ này chỉ hiển thị khi họ đạt đến “cực khoái”.

Studio: Green Bunny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *